نام و نام خانوادگی دانشکده/ گروه رتبه پست الکترونیکی
شهرام آزادی مهندسی مکانیک دانشیار azadi[AT]kntu.ac.ir
داود آسمانی مهندسی برق استادیار asemani[AT]kntu.ac.ir
سیروس آقانجفی مهندسی مکانیک استاد aghanajafi[AT]kntu.ac.ir
عبدالله آقایی مهندسی صنایع استاد aaghaie[AT]kntu.ac.ir
مهرداد آقایی خفری مهندسی و علم مواد استاد maghaei[AT]kntu.ac.ir
علی اصغر آل شیخ مهندسی نقشه برداری استاد alesheikh[AT]kntu.ac.ir
رضا ابراهیمی مهندسی هوافضا استاد rebrahimi[AT]kntu.ac.ir
سید بابک ابراهیمی مهندسی صنایع دانشیار b_ebrahimi[AT]kntu.ac.ir
حمید ابریشمی مقدم مهندسی برق استاد moghaddam[AT]kntu.ac.ir
محمدصادق ابریشمیان مهندسی برق بازنشسته msabrish[AT]kntu.ac.ir
محمدمهدی اثنی عشری مهندسی کامپیوتر استادیار esnaashari[AT]gmail.com
مجید احتشامی مهندسی عمران دانشیار ehteshami[AT]kntu.ac.ir
مهدی احسانیان مهندسی برق دانشیار ehsanian[AT]kntu.ac.ir
سیدآرش احمدی مهندسی برق استادیار arahmadi[AT]kntu.ac.ir
فرشته احمدی شیمی استادیار f.ahmadi[AT]kntu.ac.ir
علی احمدی مهندسی کامپیوتر دانشیار ahmadi[AT]kntu.ac.ir
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی مهندسی عمران بازنشسته danesh[AT]kntu.ac.ir
داود احمدیار مهندسی عمران مربی ahmadyar[AT]kntu.ac.ir
محمود احمدیان عطاری مهندسی برق استاد m_ahmadian[AT]kntu.ac.ir
بهاره اخباری مهندسی برق استادیار akhbari[AT]kntu.ac.ir
علی ادریسی مهندسی عمران استادیار edrisi[AT]kntu.ac.ir
محمد اردبیلی مهندسی برق استاد ardebili[AT]kntu.ac.ir
مهرداد اردبیلی پور مهندسی برق دانشیار mehrdad[AT]kntu.ac.ir
محمدجواد استادمیرزا تهرانی مهندسی عمران استادیار mohammad.tehrani[AT]kntu.ac.ir
رزا اسدی مهندسی عمران استادیار asadi[AT]kntu.ac.ir
رضا اسلامی فارسانی مهندسی و علم مواد استاد eslami[AT]kntu.ac.ir
علی اشرفی زاده مهندسی مکانیک استاد ashrafizadeh[AT]kntu.ac.ir
احمد اصل حداد مهندسی صنایع استادیار ahadad[AT]kntu.ac.ir
سعید اصیل قره باغی مهندسی عمران دانشیار asil[AT]kntu.ac.ir
رضا افضل زاده فیزیک دانشیار afzalzadeh[AT]kntu.ac.ir
رضا افضلی فیزیک دانشیار afzali[AT]kntu.ac.ir
محمد مهدی امامی مرکز آموزش های عمومی استادیار Emami_mm[AT]yahoo.com
تورج امرایی مهندسی برق دانشیار amraee[AT]kntu.ac.ir
عظیم امین عطایی ریاضی استاد ataei[AT]kntu.ac.ir
ابراهیم اکبرزاده بین الملل علوم نوین و چند گرایشی استادیار akbarzadeh[AT]kntu.ac.ir
اصغر اکبری ازیرانی مهندسی برق استاد akbari[AT]kntu.ac.ir
فرهاد اکبری برومند مهندسی برق استادیار boroumand[AT]kntu.ac.ir
محمدعلی ایرانمنش مهندسی عمران استادیار iranmanesh[AT]kntu.ac.ir
سعید ایرانی مهندسی هوافضا دانشیار irani[AT]kntu.ac.ir
اعظم ایزدی فیزیک استادیار aizadi[AT]kntu.ac.ir
اردلان ایزدی بین الملل علوم نوین و چند گرایشی استادیار a.izadi[AT]kntu.ac.ir
امیدرضا بارانی لنبانی مهندسی عمران استادیار barani[AT]kntu.ac.ir
مجید بازارگان مهندسی مکانیک دانشیار bazargan[AT]kntu.ac.ir
علیرضا باصحبت نوین زاده مهندسی هوافضا دانشیار novinzadeh[AT]kntu.ac.ir
علیرضا باقری مهندسی عمران دانشیار bagheri[AT]kntu.ac.ir
علیرضا برهانی داریان مهندسی عمران استاد borhani[AT]kntu.ac.ir
رضا بشیرزاده مهندسی صنایع استادیار rbashirzadeh[AT]kntu.ac.ir
سیدمحمدتقی بطحایی مهندسی برق استاد bathaee[AT]kntu.ac.ir
سعید بلالایی شیمی استاد balalaie[AT]kntu.ac.ir
سید علی بهبهانی نیا مهندسی مکانیک دانشیار alibehbahaninia[AT]kntu.ac.ir
سیدبهرام بهشتی اول مهندسی عمران دانشیار beheshti[AT]kntu.ac.ir
سیامک بوداقپور مهندسی عمران استادیار bodaghpour[AT]kntu.ac.ir
لطف اله بیگی مهندسی برق استادیار beygi[AT]kntu.ac.ir
توکل پاکیزه مهندسی برق دانشیار t.pakizeh[AT]kntu.ac.ir
هاشم پروانه مسیحا ریاضی دانشیار masiha[AT]kntu.ac.ir
مهدی پوربگیان برزی مهندسی مکانیک استادیار pourbagian[AT]kntu.ac.ir
امید پورعلی مهندسی مکانیک استادیار pourali[AT]kntu.ac.ir
غلامحسین پوریوسفی مهندسی هوافضا استادیار pouryoussefi[AT]kntu.ac.ir
بشری پیشگو مهندسی کامپیوتر استادیار boshra.pishgoo[AT]gmail.com
محمدرضا پیغامی ریاضی استاد peyghami[AT]kntu.ac.ir
محمدجعفر تارخ مهندسی صنایع استاد mjtarokh[AT]kntu.ac.ir
احمدرضا تحسیری مهندسی برق استادیار tahsiri[AT]kntu.ac.ir
فرشاد ترابی مهندسی مکانیک دانشیار ftorabi[AT]kntu.ac.ir
محمد تشنه لب مهندسی برق استاد teshnehlab[AT]kntu.ac.ir
امیر تقوی پور مهندسی مکانیک استادیار taghavi[AT]kntu.ac.ir
حمیدرضا تقی راد مهندسی برق استاد taghirad[AT]kntu.ac.ir
جواد تقی زاده فیروزجایی فیزیک استادیار
بابک توسلی مهندسی برق دانشیار tavassoli[AT]kntu.ac.ir
محمد توکلی بینا مهندسی برق استاد tavakoli[AT]kntu.ac.ir
مه سان توکلی کاخکی مهندسی برق استادیار matavakoli[AT]kntu.ac.ir
علی جباری شیمی بازنشسته jabbari[AT]kntu.ac.ir
ایرج جزیرییان مهندسی نقشه برداری استادیار jazirian[AT]kntu.ac.ir
علی اصغر جعفری مهندسی مکانیک استاد ajafari[AT]kntu.ac.ir
رضا جعفری مهندسی برق دانشیار rjafari[AT]kntu.ac.ir
محمود جعفری فیزیک دانشیار jafari[AT]kntu.ac.ir
مهدی جعفری ندوشن مهندسی هوافضا استادیار mjafari[AT]kntu.ac.ir
مجید جعفریان شیمی استاد mjafarian[AT]kntu.ac.ir
عبدالحسین جلالی اقچای مهندسی مکانیک دانشیار jalali[AT]kntu.ac.ir
سیف اله جلیلی شیمی استاد sjalili[AT]kntu.ac.ir
حسین جوهری ریاضی استادیار jowhari[AT]gmail.com
سمیه چمانی مهندسی برق استادیار chamaani[AT]kntu.ac.ir
محمد محسن حاتمی فیزیک دانشیار m_hatami[AT]kntu.ac.ir
منصور حاجی حسینلو مهندسی عمران دانشیار mansour[AT]kntu.ac.ir
محمدحسین حامدی مهندسی مکانیک بازنشسته hamedi[AT]kntu.ac.ir
علی حبیبی بسطامی مهندسی برق استادیار bastami[AT]kntu.ac.ir
کورش حجازی مهندسی عمران استادیار hejazik[AT]kntu.ac.ir
نفیسه حسن زاده یزدی مهندسی و علم مواد استادیار nafiseh.hassanzadeh[AT]gmail.com
فرامرز حسین بابایی مهندسی برق بازنشسته fhbabaei[AT]kntu.ac.ir
منیره حسینی مهندسی صنایع دانشیار hosseini[AT]kntu.ac.ir
ملیحه حسینی ریاضی دانشیار m.hosseini[AT]kntu.ac.ir
سیدجواد حسینی نژاد مهندسی صنایع استادیار hosseininezhad[AT]kntu.ac.ir
حسین حسینی نژاد محبتی مهندسی برق استادیار hosseini_nezhad[AT]kntu.ac.ir
علی حسینی نوه مهندسی نقشه برداری دانشیار hosseininaveh[AT]kntu.ac.ir
فلورا حشمت پور شیمی دانشیار heshmatpour[AT]kntu.ac.ir
حسن حقیقی ریاضی دانشیار haghighi[AT]kntu.ac.ir
حسین حمزه پور فیزیک دانشیار hamzehpour[AT]kntu.ac.ir
حجت اله حمیدی مهندسی صنایع دانشیار h_hamidi[AT]kntu.ac.ir
حمیدرضا حمیدی مرکز آموزش های عمومی بازنشسته hamidi[AT]kntu.ac.ir
جعفر حیرانی نوبری مهندسی برق استادیار nobari[AT]kntu.ac.ir
علی خادم مهندسی برق استادیار alikhadem[AT]kntu.ac.ir
حمید خالوزاده مهندسی برق استاد h_khaloozadeh[AT]kntu.ac.ir
علی خان سفید مهندسی عمران استادیار khansefidali[AT]kntu.ac.ir
سعید خان کلانتری مهندسی برق استادیار s.kalantary[AT]kntu.ac.ir
مهدی خانعلی پورورزانی مهندسی عمران مربی khanalipour[AT]kntu.ac.ir
حامد خانمیرزا مهندسی کامپیوتر استادیار h.khanmirza[AT]kntu.ac.ir
وحید خاکی شیمی دانشیار v.khakyzadeh[AT]kntu.ac.ir
علی خاکی صدیق مهندسی برق استاد sedigh[AT]kntu.ac.ir
حسن خدائی مهر ریاضی استادیار hassankhodaiemehr[AT]gmail.com
شعله خدادادکاشی مرکز آموزش های عمومی استادیار sholeh.khodadad[AT]kntu.ac.ir
مهدی خدایی مهندسی و علم مواد استادیار khodaei[AT]kntu.ac.ir
حمید خرسند مهندسی و علم مواد دانشیار hkhorsand[AT]kntu.ac.ir
افشین خشند مهندسی عمران استادیار khoshand[AT]kntu.ac.ir
سیداکبر خلیفه لو مهندسی عمران مربی khalifehloo[AT]kntu.ac.ir
سید محمدرضا خلیلی مهندسی مکانیک استاد khalili[AT]kntu.ac.ir
سیدحسین خواسته مهندسی کامپیوتر استادیار khasteh[AT]kntu.ac.ir
راضیه خودسیانی ریاضی استادیار razieh.khodsiani[AT]kntu.ac.ir
فرید خوش الحان مهندسی صنایع دانشیار khoshalhan[AT]kntu.ac.ir
عبدالمجید خوشنود مهندسی هوافضا دانشیار khoshnood[AT]kntu.ac.ir
چیترا دادخواه مهندسی کامپیوتر استادیار dadkhah[AT]kntu.ac.ir
محمدیوسف درمانی مهندسی کامپیوتر دانشیار darmani[AT]kntu.ac.ir
فاطمه درویش شیمی دانشیار darvish[AT]kntu.ac.ir
مهدی دلربایی مهندسی برق استادیار delrobaei[AT]kntu.ac.ir
محمدرسول دلفانی مهندسی عمران دانشیار delfani[AT]kntu.ac.ir
رسول دلیر روی فرد مهندسی کامپیوتر مربی dfard[AT]kntu.ac.ir
مسعود ده یادگاری مهندسی کامپیوتر استادیار dehyadegari[AT]kntu.ac.ir
محمدسعید دهقانی سانیچ مهندسی عمران استادیار
علی ذاکری ریاضی دانشیار azakeri[AT]kntu.ac.ir
مهناز ذاکری مهندسی هوافضا دانشیار m.zakeri[AT]kntu.ac.ir
محمدرضا ذوالفقاری مهندسی عمران دانشیار mzolfaghari[AT]kntu.ac.ir
فرشید رئیسی مهندسی برق استاد raissi[AT]eetd.kntu.ac.ir
جواد رئیسیان زاده مهندسی عمران استادیار raisianzadeh[AT]ut.ac.ir
مهدی رادین فیزیک دانشیار radin[AT]kntu.ac.ir
محمد راوندی مهندسی مکانیک استادیار ravandi[AT]kntu.ac.ir
فائزه رحمانی فیزیک دانشیار frahmani[AT]kntu.ac.ir
دنیا رحمانی مهندسی صنایع دانشیار drahmani[AT]kntu.ac.ir
مجید رحیم زادگان مهندسی عمران دانشیار rahimzadegan[AT]kntu.ac.ir
شهناز رستمی زاده شیمی بازنشسته rostamizadeh[AT]kntu.ac.ir
فاطمه سادات رسولی فیزیک استادیار rasouli[AT]kntu.ac.ir
آیسا رسولی مهندسی مکانیک استادیار aisa.rassoli[AT]gmail.com
فاطمه رضائی مهندسی کامپیوتر استادیار frezaei[AT]kntu.ac.ir
محسن رضاپور ریاضی استادیار rezapour[AT]ualberta.ca
فاطمه رضایی فیزیک استادیار fatemehrezaei[AT]kntu.ac.ir
مصطفی رضوانی شریف مهندسی عمران دانشیار rezvanisharif[AT]kntu.ac.ir
علی اصغر رضی کاظمی مهندسی برق دانشیار razi.kazemi[AT]kntu.ac.ir
سعید رعیتی شیمی استاد rayati[AT]kntu.ac.ir
سرور رمضانپور شیمی استادیار ramezanpour[AT]kntu.ac.ir
فرزانه رمضانی بناب ریاضی استادیار ramezani[AT]kntu.ac.ir
رضا رمضانیان مهندسی صنایع دانشیار ramezanian[AT]kntu.ac.ir
امیر رهنمای برقی ریاضی دانشیار rahnama[AT]kntu.ac.ir
احمد روح الهی شیمی دانشیار rouhollahi[AT]kntu.ac.ir
هدی رودکی لواسانی مهندسی کامپیوتر استادیار hroodaki[AT]kntu.ac.ir
جعفر روشنی یان مهندسی هوافضا استاد roshanian[AT]kntu.ac.ir
عماد روغنیان مهندسی صنایع دانشیار e_roghanian[AT]kntu.ac.ir
مهدی روفیان نایینی مهندسی نقشه برداری دانشیار mraoofian[AT]kntu.ac.ir
محمدرضا ریاحی دهکردی فیزیک استادیار mr_riahidehkordi[AT]kntu.ac.ir
مریم زارع شحنه مهندسی عمران استادیار maryam.zare[AT]sharif.edu
محمّد هادی زاهدی مهندسی صنایع استادیار zahedi[AT]kntu.ac.ir
جمال زمانی اشنی مهندسی مکانیک استاد zamani[AT]kntu.ac.ir
میثم زمانی پدرام مهندسی برق استادیار zamanipedram.m[AT]gmail.com
مونا زمانی پدرام مهندسی مکانیک استادیار m.zpedram[AT]kntu.ac.ir
مهدی زمانیان مهندسی کامپیوتر مربی zamanian[AT]kntu.ac.ir
حسام زندی مهندسی برق استادیار zandi[AT]kntu.ac.ir
امیرپیمان زندی مهندسی عمران مربی a.zandi[AT]kntu.ac.ir
سعدان زکائی مهندسی برق بازنشسته zokaei[AT]kntu.ac.ir
مصطفی زین الدینی مهندسی عمران استاد zeinoddini[AT]kntu.ac.ir
محمد حسین ژولیده حقیقی فیزیک استادیار m.jolideh[AT]gmail.com
سیدحسین ساداتی مهندسی مکانیک استادیار sadati[AT]kntu.ac.ir
محمدعلی سبط مهندسی برق دانشیار sebt[AT]kntu.ac.ir
امیر محمد ستاری مهندسی مکانیک استادیار amirmsattari[AT]ut.ac.ir
مصطفی ستاک مهندسی صنایع دانشیار setak[AT]kntu.ac.ir
سیاوش سروشیان مهندسی عمران استادیار ssorooshian[AT]gmail.com
محسن سلطانپور مهندسی عمران استاد soltanpour[AT]kntu.ac.ir
مجید سلطانی مهندسی مکانیک استادیار msoltani[AT]kntu.ac.ir
حامد سلمان زاده مهندسی صنایع استادیار h.salmanzadeh[AT]kntu.ac.ir
ساغر سلمانی نژاد مهر آبادی مرکز آموزش های عمومی استادیار salmaninejad[AT]kntu.ac.ir
زهرا سهراب پور شیمی استادیار zsohrabpour[AT]kntu.ac.ir
امیرمسعود سوداگر مهندسی برق دانشیار amsodagar[AT]kntu.ac.ir
سیدمحمدحسین سیادتی مهندسی و علم مواد دانشیار siadati[AT]kntu.ac.ir
عبدالرضا سیاره ریاضی دانشیار asayyareh[AT]kntu.ac.ir
مجید سید صالحی مهندسی و علم مواد استادیار seyedsalehi[AT]kntu.ac.ir
امیرحسین شامخی مهندسی مکانیک دانشیار shamekhi[AT]kntu.ac.ir
حمید شاملو مهندسی عمران دانشیار hshamloo[AT]kntu.ac.ir
محمدرضا شاه نظری مهندسی مکانیک دانشیار shahnazari[AT]kntu.ac.ir
امیررضا شاهانی مهندسی مکانیک استاد shahani[AT]kntu.ac.ir
مهکامه شربت دار مهندسی مکانیک استادیار m.sharbatdar[AT]kntu.ac.ir
محمد شرعیات مهندسی مکانیک استاد shariyat[AT]kntu.ac.ir
رسول شفایی مهندسی صنایع دانشیار shafaei[AT]kntu.ac.ir
حسین شفیعی مهندسی کامپیوتر استادیار hs.shafiei[AT]gmail.com
مهرزاد شمس مهندسی مکانیک استاد shams[AT]kntu.ac.ir
حسین شمسی مهندسی برق دانشیار shamsi[AT]kntu.ac.ir
حمید شهریاری مهندسی صنایع استاد hshahriari[AT]kntu.ac.ir
آزاده شهیدیان مهندسی مکانیک استادیار shahidian[AT]kntu.ac.ir
شکرالله شکری کجوری مهندسی برق بازنشسته shokri[AT]kntu.ac.ir
علی شکوه فر مهندسی و علم مواد استاد shokuhfar[AT]kntu.ac.ir
فرناز شیخی مهندسی کامپیوتر استادیار f.sheikhi[AT]kntu.ac.ir
محمودرضا صاحبی مهندسی نقشه برداری دانشیار sahebi[AT]kntu.ac.ir
رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه مهندسی برق استاد sadeghz[AT]kntu.ac.ir
نعیمه صادقی مهندسی عمران استادیار sadeghi[AT]kntu.ac.ir
سیدمحسن صالح کوتاهی فیزیک استادیار saleh[AT]kntu.ac.ir
علیرضا صالحی مهندسی برق استاد salehi[AT]kntu.ac.ir
سعیدرضا صباغ یزدی مهندسی عمران استاد syazdi[AT]kntu.ac.ir
محمدرضا صبور مهندسی عمران دانشیار sabour[AT]kntu.ac.ir
سعید صبوری قمی مهندسی عمران استاد sabouri[AT]kntu.ac.ir
محمود صداقتی زاده فیزیک دانشیار sedaghatizadeh[AT]kntu.ac.ir
شبنم صدری مقدم مهندسی عمران استادیار sadrimoghaddam[AT]kntu.ac.ir
سعید صدیقیان کاشی مهندسی کامپیوتر استادیار sedighian[AT]kntu.ac.ir
ناصر صفایی مهندسی صنایع استادیار nsafaie[AT]kntu.ac.ir
عرفان صلاحی نژاد مهندسی و علم مواد دانشیار salahinejad[AT]kntu.ac.ir
محمود صمدپور فیزیک دانشیار samadpour[AT]kntu.ac.ir
یاسر صمیمی مهندسی صنایع استادیار y_samimi[AT]kntu.ac.ir
حسین صیادی مهندسی مکانیک استاد sayyaad[AT]kntu.ac.ir
شهرام صیدی شیمی دانشیار s.seidi[AT]kntu.ac.ir
مسعود ضیابشرحق مهندسی مکانیک استاد mzia[AT]kntu.ac.ir
محمد طالعی مهندسی نقشه برداری استاد taleai[AT]kntu.ac.ir
مرتضی طایفی مهندسی هوافضا استادیار tayefi[AT]kntu.ac.ir
محمدرضا طولابی مهندسی برق استادیار mreza.toulabi[AT]gmail.com
مهدی ظهور مهندسی مکانیک بازنشسته mzohoor[AT]kntu.ac.ir
یزدان عامریان مهندسی نقشه برداری دانشیار amerian[AT]kntu.ac.ir
حمید عبادی مهندسی نقشه برداری استاد ebadi[AT]kntu.ac.ir
کریم عباس زاده مهندسی برق استاد abbaszadeh[AT]kntu.ac.ir
حمیدرضا عباسیان جهرمی مهندسی عمران استادیار habasian[AT]kntu.ac.ir
مریم عبدالعلی ریاضی استادیار maryam.abdolali[AT]umons.ac.b
آتنا عبدی مهندسی کامپیوتر استادیار a_abdi[AT]kntu.ac.ir
محمود رضا عبدی مهندسی عمران دانشیار abdi[AT]kntu.ac.ir
مسعود عسگری مهندسی مکانیک دانشیار asgari[AT]kntu.ac.ir
بهروز عسگریان مهندسی عمران استاد asgarian[AT]kntu.ac.ir
کمال عقیق ریاضی دانشیار aghigh[AT]kntu.ac.ir
محمدهادی علائیان مهندسی کامپیوتر استادیار m.alaeiyan[AT]kntu.ac.ir
زینب علی آبادیان مهندسی عمران استادیار aliabadian2000[AT]gmail.com
مسعود علی اکبرگلکار مهندسی برق استاد golkar[AT]kntu.ac.ir
هادی علی اکبریان مهندسی برق دانشیار aliakbarian[AT]kntu.ac.ir
محمد مهدی علی زاده الیزئی مهندسی نقشه برداری استادیار alizadeh[AT]kntu.ac.ir
مهدی علیاری شوره دلی مهندسی برق دانشیار aliyari[AT]kntu.ac.ir
رامین علیپور سرابی مهندسی برق استادیار r.alipour[AT]kntu.ac.ir
یعقوب علیپوری مهندسی عمران استادیار y.alipouri[AT]kntu.ac.ir
کریم علیزاد مهندسی عمران استادیار Alizad[AT]kntu.ac.ir
سمیه علیزاده مهندسی صنایع دانشیار s_alizadeh[AT]kntu.ac.ir
حامد علیصادقی آرانی مهندسی هوافضا استادیار alisadeghi[AT]kntu.ac.ir
حسین علیقلی‌زاده مرکز آموزش های عمومی استادیار aligholizadeh[AT]kntu.ac.ir
مونا علیمحمدی مهندسی مکانیک استادیار monadarya[AT]gmail.com
عباس علیمحمدی سراب مهندسی نقشه برداری بازنشسته alimoh_abb[AT]kntu.ac.ir
مجید عمید پور مهندسی مکانیک استاد amidpour[AT]kntu.ac.ir
علی غفاری مهندسی مکانیک بازنشسته ghaffari[AT]kntu.ac.ir
سعیده غلامی مهندسی صنایع استادیار s_gholami[AT]kntu.ac.ir
علی رضا فاتحی مهندسی برق دانشیار fatehi[AT]kntu.ac.ir
سیدمسعود فاطمی ریاضی استادیار smfatemi[AT]kntu.ac.ir
مانی فتحعلی مهندسی هوافضا استادیار mfathali[AT]kntu.ac.ir
منصور فخری مهندسی عمران استاد fakhri[AT]kntu.ac.ir
مجتبی فرخ مهندسی هوافضا استادیار farrokh[AT]kntu.ac.ir
سعید فرضی مهندسی کامپیوتر استادیار saeedfarzi[AT]kntu.ac.ir
مهدی فرنقی مهندسی نقشه برداری استادیار farnaghi[AT]kntu.ac.ir
سجاد فرهادی مرکز آموزش های الکترونیکی استادیار farhadis[AT]gmail.com
محمد فروزانفر مهندسی برق استادیار forouzanfar[AT]gmail.com
علیرضا فریدونیان مهندسی برق استادیار fereidunian[AT]kntu.ac.ir
نادر فنائی مهندسی عمران دانشیار fanaie[AT]kntu.ac.ir
رحمت الله قاجار مهندسی مکانیک استاد ghajar[AT]kntu.ac.ir
حسن قاسم زاده مهندسی عمران دانشیار ghasemzadeh[AT]kntu.ac.ir
مجید قاسمی مهندسی مکانیک استاد ghasemi[AT]kntu.ac.ir
عبدالرسول قاسمی مهندسی کامپیوتر دانشیار arghasemi[AT]kntu.ac.ir
مرتضی قرایی مرکز آموزش های عمومی استادیار mgharaee[AT]kntu.ac.ir
ابراهیم قربانی ریاضی دانشیار ghorbani[AT]kntu.ac.ir
مجید قریشی مهندسی مکانیک استاد ghoreishi[AT]kntu.ac.ir
فریده قریشی ریاضی دانشیار ghoreishif[AT]kntu.ac.ir
محمود قضاوی مهندسی عمران استاد ghaza[AT]kntu.ac.ir
زهرا قطان کاشانی مهندسی برق استادیار z.ghattan[AT]kntu.ac.ir
شعبان قلندرزاده ریاضی دانشیار ghalandarzadeh[AT]kntu.ac.ir
نصرت الله گرانپایه مهندسی برق استاد granpayeh[AT]kntu.ac.ir
هومن لطیفی مهندسی نقشه برداری دانشیار hooman.latifi[AT]kntu.ac.ir
حجت الله لطیفی مرکز آموزش های عمومی مربی hojatollahlatifi[AT]gmail.com
محمدرضا مباشری مهندسی نقشه برداری بازنشسته mobasheri[AT]kntu.ac.ir
افسانه مجری مهندسی مکانیک استادیار mojra[AT]kntu.ac.ir
کمال محامد پور مهندسی برق استاد kmpour[AT]kntu.ac.ir
مریم محبی آشتیانی مهندسی برق استادیار m.mohebbi[AT]kntu.ac.ir
صادق محسن زاده مهندسی برق استادیار s.mohsenzade[AT]kntu.ac.ir
حسین محسنی مهندسی صنایع استادیار mohseni[AT]kntu.ac.ir
علی محمدزاده مهندسی نقشه برداری دانشیار a_mohammadzadeh[AT]kntu.ac.ir
شهریار محمدی مهندسی صنایع دانشیار mohammadi[AT]kntu.ac.ir
مهدی مختارزاده مهندسی نقشه برداری دانشیار m_mokhtarzade[AT]kntu.ac.ir
محمد مسجدجامعی ریاضی استاد mmjamei[AT]kntu.ac.ir
سیدفرهاد مسعودی فیزیک استاد masoudi[AT]kntu.ac.ir
مصطفی مسعودی مهندسی عمران استادیار mmasoudi[AT]kntu.ac.ir
محمدسعدی مسگری سقزلو مهندسی نقشه برداری دانشیار mesgari[AT]kntu.ac.ir
محمدرضا مشایخی مهندسی عمران استادیار mmashayekhi67[AT]gmail.com
مسعود مشهدی حسینعلی مهندسی نقشه برداری دانشیار hossainali[AT]kntu.ac.ir
مهدی مشکوری فیزیک استادیار mahdi.mashkoori[AT]kntu.ac.ir
علی مظفری مهندسی هوافضا استادیار mozaffari[AT]kntu.ac.ir
بیژن معاونی مهندسی برق دانشیار b.moaveni[AT]kntu.ac.ir
مهسا معماریان فرد مهندسی عمران استادیار memarian[AT]kntu.ac.ir
نگین معنوی زاده مهندسی برق دانشیار manavizadeh[AT]kntu.ac.ir
سیدناصر مقدس تفرشی مهندسی عمران استاد nas_moghaddas[AT]kntu.ac.ir
علی رضا مقدم فر ریاضی استاد moghadam[AT]kntu.ac.ir
یاسر مقصودی مهرانی مهندسی نقشه برداری دانشیار ymaghsoudi[AT]kntu.ac.ir
محمدرضا ملک مهندسی نقشه برداری استاد mrmalek[AT]kntu.ac.ir
فرشته ملک ریاضی دانشیار malek[AT]kntu.ac.ir
احد ملک زاده ریاضی استادیار malekzadeh[AT]kntu.ac.ir
عباس منتظری هدش مهندسی و علم مواد دانشیار a_montazeri[AT]kntu.ac.ir
محمدسعید منجم مهندسی عمران دانشیار monajjem[AT]kntu.ac.ir
بیژن منصوری مرکز آموزش های عمومی استادیار b.mansouri60[AT]gmail.com
محمد قاسم مهجانی شیمی بازنشسته mahjani[AT]kntu.ac.ir
نجمه مهجوری مجد مهندسی عمران دانشیار mahjouri[AT]kntu.ac.ir
حسین مهدوی مقدم مهندسی هوافضا استادیار mahdavy[AT]kntu.ac.ir
برهمن موثق شیمی استاد movassagh[AT]kntu.ac.ir
سیدمرتضی موسوی مهندسی عمران استادیار m_mousavi[AT]kntu.ac.ir
سیدعلی محمد موسوی مرکز آموزش های عمومی استادیار musavi245[AT]gmail.com
امیر موسوی نیا مهندسی کامپیوتر دانشیار moosavie[AT]kntu.ac.ir
سیدعلی اکبر موسویان مهندسی مکانیک استاد moosavian[AT]kntu.ac.ir
بدری زمان مومنی شیمی دانشیار momeni[AT]kntu.ac.ir
مهران میر شمس مهندسی هوافضا دانشیار mirshams[AT]kntu.ac.ir
سیداحمد میرباقری فیروزآبادی مهندسی عمران بازنشسته mirbagheri[AT]kntu.ac.ir
حسن میرزابزرگ مهندسی عمران دانشیار mirzabozorg[AT]kntu.ac.ir
مسعود میرزایی مهندسی هوافضا استاد mirzaei[AT]kntu.ac.ir
مجید میرزایی قزانی مهندسی صنایع استادیار majidmirzaee[AT]kntu.ac.ir
سیدمسعود میرطاهری مهندسی عمران دانشیار mmirtaheri[AT]kntu.ac.ir
سیدعبدالله میرطاهری مهندسی برق بازنشسته mirtaheri[AT]kntu.ac.ir
کیوان نارویی مهندسی و علم مواد دانشیار knarooei[AT]kntu.ac.ir
بابک ناصر شریف مهندسی کامپیوتر دانشیار bnasersharif[AT]kntu.ac.ir
ناصر ناصری فر مهندسی مکانیک استادیار naser.naserifar[AT]gmail.com
امیرعباس نجفی مهندسی صنایع استاد aanajafi[AT]kntu.ac.ir
اسماعیل نجفی مهندسی مکانیک استادیار e.najafi[AT]kntu.ac.ir
علی نجفی اردکانی مهندسی مکانیک استادیار najafi[AT]kntu.ac.ir
شیما نجفی نوبر مهندسی مکانیک استادیار
علی نحوی مهندسی مکانیک استادیار nahvi[AT]kntu.ac.ir
سهیل نخودچی مهندسی مکانیک استادیار SNakhodchi[AT]kntu.ac.ir
ابراهیم ندیمی مهندسی برق دانشیار nadimi[AT]kntu.ac.ir
کورش نصراله زاده نشلی مهندسی عمران دانشیار nasrollahzadeh[AT]kntu.ac.ir
سید بهروز نصیحت کن مهندسی کامپیوتر استادیار nasihatkon[AT]kntu.ac.ir
سپیده نصیری مهندسی صنایع استادیار Nasiri[AT]kntu.ac.ir
کوروش نوروزی ریاضی استاد nourouzi[AT]kntu.ac.ir
سوگند نوروزی زاده مرکز آموزش های عمومی استادیار noroozizadeh[AT]kntu.ac.ir
حمیدرضا نوری مرکز آموزش های عمومی استادیار hnouri[AT]kntu.ac.ir
محمدعلی نوریان مهندسی هوافضا استادیار mohammadali.noorian[AT]gmail.com
محمدعلی نکویی مهندسی برق بازنشسته manekoui[AT]kntu.ac.ir
امین نیک انجام مهندسی کامپیوتر استادیار nikanjam[AT]kntu.ac.ir
امیرعلی نیک خواه مهندسی هوافضا دانشیار nikkhah[AT]kntu.ac.ir
محمدجواد نیک مهر ریاضی دانشیار nikmehr[AT]kntu.ac.ir
امیرحسین نیکوفرد مهندسی برق استادیار amirhossein.nikoofard[AT]gmail.com
محمود هادی زاده یزدی ریاضی استاد hadizadeh[AT]kntu.ac.ir
رضا هدایتی مهندسی مکانیک استادیار rezahedayati[AT]kntu.ac.ir
هادی هدایتی خلیل آباد فیزیک استادیار hedayati[AT]kntu.ac.ir
محمدرضا همایی نژاد مهندسی مکانیک دانشیار mrhomaeinezhad[AT]kntu.ac.ir
فرهنگ هنرور مهندسی مکانیک استاد honarvar[AT]kntu.ac.ir
افشار هنرور مرکز آموزش های عمومی استادیار afshar.honarvar[AT]kntu.ac.ir
عباس هوشمند ویکی مهندسی برق بازنشسته hoshmand[AT]kntu.ac.ir
مجید واعظ زاده فیزیک استاد majid[AT]kntu.ac.ir
مهدی واعظ زاده فیزیک دانشیار mehdi[AT]kntu.ac.ir
بهزاد وثوقی مهندسی نقشه برداری استاد vosoghi[AT]kntu.ac.ir
مهرداد وحدتی مهندسی مکانیک دانشیار vahdati[AT]kntu.ac.ir
مسعود ورشوساز مهندسی نقشه برداری دانشیار varshosazm[AT]kntu.ac.ir
فریدون وفایی مهندسی عمران دانشیار fvafai[AT]kntu.ac.ir
محمدجواد ولدان زوج مهندسی نقشه برداری استاد valadanzouj[AT]kntu.ac.ir
منصور ولی مهندسی برق استادیار mansour.vali[AT]eetd.kntu.ac.ir
مهرداد کازرونی مهندسی مکانیک استادیار kazerooni[AT]kntu.ac.ir
رضا کاظمی مهندسی مکانیک استاد kazemi[AT]kntu.ac.ir
علی اصغر کاملی مرکز آموزش های عمومی استادیار kameli[AT]kntu.ac.ir
محمدرضا کاویانپور مهندسی عمران استاد kavianpour[AT]kntu.ac.ir
رضا کرمی محمدی مهندسی عمران دانشیار rkarami[AT]kntu.ac.ir
محمد کریمی مهندسی نقشه برداری دانشیار mkarimi[AT]kntu.ac.ir
حسن کریمی مزرعه شاهی مهندسی هوافضا استاد karimi[AT]kntu.ac.ir
علی کشاورزولیان مهندسی مکانیک استاد keshavarz[AT]kntu.ac.ir
فرزین کلانتری مهندسی عمران استادیار fz_kalantary[AT]kntu.ac.ir
جواد کوشکی ریاضی استادیار j.koushki[AT]kntu.ac.ir
یاراله کولیوند مهندسی برق استادیار y.koolivand[AT]kntu.ac.ir
کیوان کیانی مهندسی عمران دانشیار k_kiani[AT]kntu.ac.ir
فرزانه کیوان فرد مهندسی برق استادیار f.keyvanfard[AT]kntu.ac.ir
محمود یحیایی مهندسی عمران استاد yahyai[AT]kntu.ac.ir
کعبه یعقوبی مهندسی کامپیوتر استادیار dr.yaghoobi[AT]gmail.com
صدیقه یگانه مرکز آموزش های عمومی مربی s.yeganeh[AT]kntu.ac.ir
فرهاد یکه یزدان دوست مهندسی عمران دانشیار yazdandoost[AT]kntu.ac.ir