مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: بازارگان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: bazargan@kntu.ac.ir

شماره تماس: +۹۸۲۱۸۴۰۶۳۲۳۹

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MajidBazargan


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک