مشخصات فردی

نام: محمود

نام خانوادگی: یحیایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: yahyai@kntu.ac.ir

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/mahmoodYahyaei


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران