مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: نجفی اردکانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: najafi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliNajafiArdakani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: مکاترونیک

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک