مشخصات فردی

نام: حسن

نام خانوادگی: خدائی مهر


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hassankhodaiemehr@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۱۲۲۹۳۳۰۲۹

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HassanKhodaiemehr


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش: علوم کامپیوتر و آمار

واحد سازمانی: ریاضی