مشخصات فردی

نام: سعید

نام خانوادگی: اصیل قره باغی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: asil@kntu.ac.ir

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SaeedAsilGharebaghi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران