مشخصات فردی

نام: افشین

نام خانوادگی: خشند


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: khoshand@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AfshinKhoshand


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

گرایش: محیط زیست

واحد سازمانی: مهندسی عمران