مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: قاسمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ghasemi@kntu.ac.ir

شماره تماس: +۹۸۲۱۸۴۰۶۳۲۴۴

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MajidGhassemi

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-حرارت سیالات

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک