مشخصات فردی

نام: مسعود

نام خانوادگی: میرزایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mirzaei@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MirzaeiMasoud


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: آیرودینامیک

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا