مشخصات فردی

نام: کیوان

نام خانوادگی: نارویی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: knarooei@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۲۸۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/KeivanNarooei


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

گرایش: شکل دادن فلزات

واحد سازمانی: مهندسی و علم مواد