مشخصات فردی

نام: فریده

نام خانوادگی: قریشی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ghoreishif@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۳۱۱-۷۷۱۲۵۲۵۴-۰۲۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FaridehGhoreishi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

گرایش: ریاضی کاربردی

واحد سازمانی: ریاضی