مشخصات فردی

نام: سعیدرضا

نام خانوادگی: صباغ یزدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: syazdi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SaeidRezaSabaghYazdi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران