مشخصات فردی

نام: اردلان

نام خانوادگی: ایزدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: a.izadi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ardalanizadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش:

واحد سازمانی: بین الملل علوم نوین و چند گرایشی