مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: رادین


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: radin@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۳۰۶۴۲۰۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahdiRadin


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: فیزیک هسته ای

واحد سازمانی: فیزیک