مشخصات فردی

نام: فرهاد

نام خانوادگی: یکه یزدان دوست


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: yazdandoost@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۷۹۴۷۵

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FarhadYekehYazdandoost


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران