مشخصات فردی

نام: مانی

نام خانوادگی: فتحعلی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mfathali@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ManiFathali


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هوافضا

گرایش: آیرودینامیک

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا