مشخصات فردی

نام: مهسا

نام خانوادگی: معماریان فرد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: memarian@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahsaMemarian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی

گرایش: محیط زیست

واحد سازمانی: مهندسی عمران