مشخصات فردی

نام: سیدحسین

نام خانوادگی: خواسته


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: khasteh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedHosseinKhasteh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

گرایش: مهندسی نرم افزار

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر