مشخصات فردی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: صبور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sabour@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadRezaSabour


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: محیط زیست

واحد سازمانی: مهندسی عمران