مشخصات فردی

نام: سیدجواد

نام خانوادگی: حسینی نژاد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hosseininezhad@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۳۳۴۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedJavadHosseininezhad


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: سیستم های اقتصادی اجتماعی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع