مشخصات فردی

نام: سیدمحمدحسین

نام خانوادگی: سیادتی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: siadati@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۳۶۳۰۶۷۷۸

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HosseinSiadati


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

گرایش: شکل دادن فلزات

واحد سازمانی: مهندسی و علم مواد