مشخصات فردی

نام: فاطمه سادات

نام خانوادگی: رسولی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: rasouli@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۲۳۰۶۴۳۹۶

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FatemehSadatRasouli


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: فیزیک هسته ای

واحد سازمانی: فیزیک