مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: کشاورزولیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: keshavarz@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliKeshavarzValian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-حرارت سیالات

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک