مشخصات فردی

نام: حسین

نام خانوادگی: مهدوی مقدم


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mahdavy@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۷۳۰۶۴۲۱۹

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HossienMahdavyMoghaddam


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-حرارت سیالات

گرایش: جلوبرنده

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا