مشخصات فردی

نام: رسول

نام خانوادگی: دلیر روی فرد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: dfard@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۳۰۹

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RasoolDalirrooyFard


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: معماری سیستم های کامپیوتری

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر