مشخصات فردی

نام: سیروس

نام خانوادگی: آقانجفی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: aghanajafi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/CyrusAghanajafi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک