مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: دلربایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: delrobaei@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MehdiDelrobaei


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق و کامپیوتر

گرایش: مکاترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق