مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: سلطانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: msoltani@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MajidSoltani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی - نانو تکنولوژی

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک