مشخصات فردی

نام: فائزه

نام خانوادگی: رحمانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: frahmani@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FaezehRahmani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هسته ای - راکتور

گرایش: فیزیک هسته ای

واحد سازمانی: فیزیک