مشخصات فردی

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: جعفری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ajafari@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۲۱۵

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliAsgharJafari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

گرایش: طراحی جامدات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک