مشخصات فردی

نام: سعید

نام خانوادگی: خان کلانتری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: s.kalantary@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۴۵۰-۳۰۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SaeedKhankalantary


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: برق-کنترل

گرایش: مکاترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق