مشخصات فردی

نام: سعید

نام خانوادگی: ایرانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: irani@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SaeidIrani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: سازه هوایی

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا