مشخصات فردی

نام: رضا

نام خانوادگی: رمضانیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ramezanian@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۳۶۵

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RezaRamezanian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: سیستم های اقتصادی اجتماعی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع