مشخصات فردی

نام: حجت اله

نام خانوادگی: حمیدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: h_hamidi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۴۶۴۱۴۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HojatollahHamidi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: فناوری اطلاعات

واحد سازمانی: مهندسی صنایع