مشخصات فردی

نام: محمدجعفر

نام خانوادگی: تارخ


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mjtarokh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadJafarTarokh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: فناوری اطلاعات

واحد سازمانی: مهندسی صنایع