مشخصات فردی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: نوریان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mohammadali.noorian@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadAliNorian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هوافضا

گرایش: سازه هوایی

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا