مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: احسانیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ehsanian@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۴۲۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MehdiEhsanian

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
مهندسی برق الکترونیک دکتری تخصصی کانادا مونترال دانشگاه پلی تکنیک مونترال ۱۳۷۱ ۱۳۷۷
مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ارشد ایران تهران ذانشگاه صنعتی شریف ۱۳۶۵ ۱۳۶۷
مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ایران تهران ذانشگاه صنعتی شریف ۱۳۵۸ ۱۳۶۵