مشخصات فردی

نام: مهکامه

نام خانوادگی: شربت دار


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.sharbatdar@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۶۷۴۸۴۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahkameSharbatdar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک