مشخصات فردی

نام: عباس

نام خانوادگی: هوشمند ویکی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hoshmand@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AbbasHoushmandViki


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

گرایش: سیستم های قدرت

واحد سازمانی: مهندسی برق