مشخصات فردی

نام: مصطفی

نام خانوادگی: ستاک


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: setak@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱-۸۴۰۶۳۳۷۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MostafaSetak


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: مهندسی صنایع

واحد سازمانی: مهندسی صنایع