مشخصات فردی

نام: حسن

نام خانوادگی: کریمی مزرعه شاهی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: karimi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۷۷۷۹۱۰۴۴

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HasanKarimiMazraehShahi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هوافضا

گرایش: جلوبرنده

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا