مشخصات فردی

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: نیکوفرد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: amirhossein.nikoofard@gmail.com

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۴۵۰_۲۱۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AmirhosseinNikoofard


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل

گرایش: مهندسی سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق