سال: ۱۴۰۰

سياهه انتشار آلاينده هاي هوا ناشي از منابع انسان ساز در كلان شهر اهواز، شامل تدوين و ارزيابي سناريوهاي كاهش انتشار براي سال مبناي 1396

نویسندگان: محمد طالعي, نعمت الله جعفرزاده حقيقي فرد, علي گلي پور
ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۰۲۵۷-۶

سال: ۱۳۹۹

کارتوگرافی و نقشه سازی (تجدید چاپ)

Cartography and digital mapping

نویسندگان: محمد طالعی
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۸۹۷

سال: ۱۳۹۹

ضابطه مکانیابی و بازتخصیص فضاهای آموزشی (ضابطه شماره 827 معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور))

Criteria for Location and Re-allocation of Educational Spaces

نویسندگان: محمد جواد ولدان زوج، محمد کریمی، محمد طالعی، پرستو پیله فروشها
ISBN:

سال: ۱۳۹۸

پیاده‌سازی سامانه اطلاعات مکانی از دیدگاه برنامه‌ریزی فرایند اجرا: آنچه که هر مشاور و یا مدیر سامانه‌ی اطلاعات مکانی می‌بایست بیاموزد (ترجمه)

Thinking about GIS : geographic information system planning for managers

نویسندگان: محمد طالعی، سیداحسان صدوقی
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۶۵۵۲۷۹

سال: ۱۳۹۳

کارتوگرافی و نقشه سازی (تالیف)

Cartography and Digital Mapping

نویسندگان: محمد طالعی
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۸۹۷

سال: ۱۳۹۲

مقدمه‌ای بر دیداری‌سازی اطلاعات‏ (ترجمه)

Introduction to information visualization

نویسندگان: محمد طالعی، سعید رشیدی
ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۳-۶۴