ویرایش و شخصی سازی ویژگی های بصری و سه بعدی سازی عوارض بر روی بستر google map با استفاده از جاوا اسکریپ

نام اساتید: محمد طالعي, محمد كريمي
Mohammad Taleai, Mohammad Karimi
نام دانشجو : سامان زماني