از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

عضو كار گروه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

از تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ تا تاریخ :

عضو شوراي مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه نشريه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين ظوسي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

عضو شورای هماهنگی فعالیت های علمی بین المللی مرکز مطالعات و همکاری های بین المللی وزارت علوم

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

عضو شوراي بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

رئيس دانشكده مهندسي نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ تا تاریخ :

عضو هيات مديره پژوهشكده نصير

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

عضو هیات تحریریه نشریه بین المللی (International Journal of Geo-Spatial Information Science (GSIS

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

عضو شوراي مركز رشد واحدهاي فناور

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي تصميم سازي مكاني و شهر هوشمند

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

عضو كميته حمايت و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

مدير امور پژوهشي وارتباط با صنعت دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

نماينده شوراي پژوهشي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ تا تاریخ : هم اکنون

عضو هيات تحريريه نشريه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

رئيس كتابخانه مركزي ومركز اسناد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ تا تاریخ :

عضويت در شوراي قطب علمي فناوري اطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

عضويت در شوراي رشد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه آموزشي نقشه سازي رقومي

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۸/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۸

معاون پژوهشي دانشكده نقشه برداري