مشخصات فردی

نام: محمد

نام خانوادگی: طالعی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: taleai@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۸۸۱۰۰۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadTaleai

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: سیستم اطلاعات جغرافیایی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
مهندسی عمران- نقشه برداری سیستم اطلاعات مکانی (GIS) دکتری تخصصی ایران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۷۹ ۱۳۸۵
مهندسی عمران- نقشه برداری سیستم اطلاعات مکانی (GIS) کارشناسی ارشد ایران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۷۷ ۱۳۷۹
مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی ایران تهران دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۳۷۳ ۱۳۷۷