مشخصات فردی

نام: محمودرضا

نام خانوادگی: صاحبی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sahebi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۸۸۴۴۵

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahmodRezaSahebi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: سنجش از دور

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری