سال: ۱۳۹۴

مكانيك انفجار (ج.4. هيدروكدها و تحليل عددي)

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمدوهاب موسوي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۰۲۰

سال: ۱۳۹۲

مكانيك انفجار امواج و برخي كاربردها

نویسندگان: جمال زماني اشني, سيد مسعود باقري
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۴۸۴

سال: ۱۳۹۲

مكانيك انفجار اندازه گيري پارامترهاي انفجار و سنسورهاي فشار

نویسندگان: جمال زماني اشني
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۴۴۶

سال: ۱۳۹۲

Numerical Modeling of Materials Under Extreme Conditions- chapter 5

نویسندگان: كيوان حسيني صفري, احسان اعتمادي, جمال زماني اشني, A.
ISBN: ۹۷۸-۳-۶۴۲-۵۴۲۵۸

سال: ۱۳۹۱

مقدمه اي بر مكانيك فشار

نویسندگان: جمال زماني اشني
ISBN: ?۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۴۴۶

سال: ۱۳۹۱

مقدمه اي بر مكانيك انفجار

نویسندگان: جمال زماني اشني
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۳۵۴

نویسندگان: جمال زماني اشني
ISBN: ?۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۴۴۶