سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

Investigating the Effect of Separation Speed and Image Cross-Section Geometry on The Separation Force in DLP Method using FEP and PP Polymer Membranes

نویسندگان: سياوش مؤيدي مانيزاني, جمال زماني اشني, محمد صالحي, محمدتقي شايسته
عنوان مجله: International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
از صفحه: ۹
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۴۰۲

Experimental investigation of the effect of the PDMS material's oxygen- permeable window geometry on layerless uniform 3D printing

نویسندگان: محمد صالحي, جمال زماني اشني, سياوش مؤيدي مانيزاني
عنوان مجله: Australian Journal of Mechanical Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: هندوستان / India

Development of a Feedstock for Additive Manufacturing of 4605 Steel Compact by FDMS process

نویسندگان: اميرحسين رحيمي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS
از صفحه: ۲۳۱
تا صفحه: ۲۴۲

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

Experimental Study of Buckling of Reinforced Conical Composite Shell Under Hydrostatic Loading

نویسندگان: جمال زماني اشني, رضا جنگي, محمدحسين وهابي ميبدي
عنوان مجله: Mechanics of Advanced Composite Structures
از صفحه: ۳۵۹
تا صفحه: ۳۶۶

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل تجربي خواص مكانيكي و ميكروسكوپي كامپوزيت ABS-Ni ساخته شده در روش مدل سازي لايه نشاني ذوبي (FDM)

نویسندگان: سياوش مؤيدي مانيزاني, جمال زماني اشني, محمد صالحي
عنوان مجله: مهندسي ساخت و توليد
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي تاثير جاذب نوري پلي استري بر كيفيت قطعات پليمري چاپ شده در روش پردازش ديجيتال نوري

نویسندگان: سياوش مؤيدي مانيزاني, محمد صالحي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۵۹
تا صفحه: ۲۶۳

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل تجربي تأثير نيروي فشاري حاصل از فاصله اوليه بر بهبود صحت ابعادي، با استفاده از لايه هااي از جنس اتيلن-پروپيلن- فلوئوريته با ضخامت هاي مختلف درروش پردازش ديجيتال نوري

نویسندگان: محمد صالحي, جمال زماني اشني, سياوش مؤيدي مانيزاني
عنوان مجله: مكانيك هوافضا Aerospace Mechanics
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۶۸

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي تجربي تاثير ضخامت ناحيه كنترل اكسيژن در چاپ پيوسته بدون لايه قطعات متخلخل پليمري

نویسندگان: محمد صالحي, سياوش مؤيدي مانيزاني, محمدتقي شايسته, اميرحسن منظور, جمال زماني اشني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۵۹

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

FeedStock Fabrication of AISI 4605 Steel for Fused Deposition Modeling and Sintering and designing of its extruder mechanism

نویسندگان: اميرحسين رحيمي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
از صفحه: ۱۲۵
تا صفحه: ۱۳۲

سال: ۱۳۹۹

يك شير بازشونده سريع جديد براي لوله شوك بدون ديافراگم

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمدعلي صميمي
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۹۹
تا صفحه: ۱۰۷

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Shock Wave Pressure and Velocity Measuring Using a Novel Optic Sensor in a Newly Designed Diaphragm-less Shock Tube

نویسندگان: محمدعلي صميمي, جمال زماني اشني, فروغ سردارزاده
عنوان مجله: EXPERIMENTAL TECHNIQUES
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Experimental Study of a Disk Diaphragm Thickness Influence on a Planar Shock Wave Formation and Position During its Propagation in a Gas Shock Tube

نویسندگان: فروغ سردارزاده, جمال زماني اشني
عنوان مجله: EXPERIMENTAL TECHNIQUES
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

An Optical Measurement System to Measure Velocity and Provide Shock Wave Pressure Diagrams

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمدعلي صميمي, فروغ سردارزاده, M.H Ghezelayagh
عنوان مجله: International Journal of Engineering, Transactions C: Aspects
از صفحه: ۵۰۵
تا صفحه: ۵۱۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Numerical and theoretical determination of various materials Hugoniot relations based on the equation of state in high-temperature shock loading

نویسندگان: محمد حلاجي ثاني, جمال زماني اشني, jose Albelda Vitoria
عنوان مجله: HIGH PRESSURE RESEARCH
از صفحه: ۶۶۶
تا صفحه: ۶۹۰

سال: ۱۳۹۸

بررسي تجربي اثر تغيير پارامترهاي هندسي لوله شوك بر ميزان شدت موج انفجار

نویسندگان: جمال زماني اشني, راميار حسين زاده
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۶۳۷
تا صفحه: ۶۴۷

سال: ۱۳۹۸

طراحي و ساخت يك شير بازشونده سريع جديد به همراه سيستم اندازه گيري فيبر نوري براي لوله شوك بدون ديافراگم

نویسندگان: محمد حسين قزل اياغ, محمدعلي صميمي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۲۶۵
تا صفحه: ۱۲۷۴

سال: ۱۳۹۸

مطالعه تجربي اثر ضخامت ديافراگم بر موقعيت تخت شدن موج شوك در لوله شوك گازي

نویسندگان: جمال زماني اشني, فروغ سردارزاده
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۸۳
تا صفحه: ۹۴

سال: ۱۳۹۷

طراحي و ساخت لوله شوك محرك گازي انتها بسته

نویسندگان: جمال زماني اشني, راميار حسين زاده
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۷

بررسي تجربي و عددي كمانش ديناميكي پوسته مخروط كامپوزيتي ناقص تحت بارگذاري خارجي

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمدعلي صميمي, سينا جليلي
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۹۷

بررسي عملي قطعات توليد شده به وسيله سامانه نمونه سازي سريع از نوع ذوب ليزري مخلوط پودر آهن و مس

نویسندگان: سيدعلي فاطمي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: مهندسي ساخت و توليد ايران
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۷

A new model for the time delay between elastic and plastic wave fronts for shock waves propagating in solids

نویسندگان: محمد حلاجي ثاني, جمال زماني اشني, مجيد سيد صالحي, J. Albelda Vitoria
عنوان مجله: SHOCK WAVES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Semi-analytical modeling of steady weak shock wave front for solid metals following the Swegle-Grady relation

نویسندگان: محمد حلاجي ثاني, J Albelda Vitoria, جمال زماني اشني
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۶

Experimental investigation of process parameters on layer thickness and density in direct metal laser sintering a response surface methodology approach

نویسندگان: سيدعلي فاطمي, جمال زماني اشني, عبدالحسين جلالي اقچاي, احسان قاسمي
عنوان مجله: Virtual and Physical Prototyping
از صفحه: ۱۳۳
تا صفحه: ۱۴۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Ordered structure composite metal foams produced by casting

نویسندگان: فرخ بينش, جمال زماني اشني, ميثم غياثوند
عنوان مجله: International Journal of Metalcasting
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۹۶

سال: ۱۳۹۶

OPTIMIZATION OF DIMENSIONAL ACCURACY OF WAX MODELS MANUFACTURED BY RAPID TOOLING METHOD

نویسندگان: جمال زماني اشني, حميدرضا ناساري
عنوان مجله: International Journal of Mechanical And Production Engineering
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Experimental investigation of laser-assisted powder bed fusion of Fe-Cu powder mixture

نویسندگان: سيدعلي فاطمي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: Progress in Additive Manufacturing
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۵۶

سال: ۱۳۹۶

بررسي تجربي قطعات توليد شده از طريق ذوب ليزري پودر آهن براي دستيابي به نقطه عطف بين فرايند تف جوشي و ذوب كامل

نویسندگان: سيدعلي فاطمي, جمال زماني اشني, اميرحسين هداوند
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۷۲

سال: ۱۳۹۶

تاثير پارامترهاي فرآيند بر ضخامت لايه ها در تف جوشي ليزري پودر استيل

نویسندگان: سيدعلي فاطمي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۵

Experimental and numerical study of isotropic circular plates response to underwater explosive loading created by conic shock tube

نویسندگان: مهران حشمتي, جمال زماني اشني, علي مظفري
عنوان مجله: MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK
از صفحه: ۱۰۶
تا صفحه: ۱۲۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي عددي تغييرشكل صفحه دايروي تحت بار انفجاري

Numerical Investigation of Circular Plates Deformation under Air Blast Wave

نویسندگان: بهمن ويسي, كيوان نارويي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: Iranian Journal of Materials Forming
از صفحه: ۱۲
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۵

مدل جبهه موج شوك قوي در مواد جامد بلوري با تنش تسليم پايين

Intense Shock Wave Model in Crystalline Solid Materials Having Low Yield Stress

نویسندگان: محمد حلاجي ثاني, جمال زماني اشني, مجيد سيد صالحي, José Albelda Vitoria
عنوان مجله: مواد پر انرژي
از صفحه: ۳۹
تا صفحه: ۵۲

سال: ۱۳۹۵

مطالعه تجربي پاسخ ورق هاي دايروي ايزوتروپ با بارگذاري حاصل از انفجار زير آب، ايجاد شده توسط شاك تيوب مخروطي

نویسندگان: مهران حشمتي, جمال زماني اشني, علي مظفري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۴۱
تا صفحه: ۲۵۰

سال: ۱۳۹۵

The experimental and numerical impacts of geometrical parameters of conical shock tube on the function maximum pressure and generative impulses to expose equivalent mass and behavioral equation

نویسندگان: مهران حشمتي, جمال زماني اشني, علي مظفري
عنوان مجله: MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK
از صفحه: ۶۲۳
تا صفحه: ۶۳۴

سال: ۱۳۹۵

شبيه سازي انبساط و گسيختگي پوسته استوانه اي تحت انفجار داخلي با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار

نویسندگان: محمدوهاب موسوي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك شريف
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۳۹

سال: ۱۳۹۵

بررسي تجربي اثر متقابل چگالي ظاهري و انتقال حرارت پودر بر روي كيفيت قطعات ساخته شده در سامانه ذوب ليزري انتخابي

نویسندگان: سيدعلي فاطمي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۵۳
تا صفحه: ۱۶۲

سال: ۱۳۹۴

پيش بيني فروريزش پلاستيك پوسته هاي مخروطي تحت فشار استاتيك داخلي به روش تحليلي

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمد حسين بنويدي, مهدي آقايي, محمدوهاب موسوي
عنوان مجله: دانش و فناوري هوافضا
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۳۹۴

بررسي تجربي و عددي خيز ماكزيمم ورق هاي دايروي آلومينيومي در برابر انفجار در هوا

نویسندگان: محسن گودرزي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۱۹
تا صفحه: ۲۲۶

سال: ۱۳۹۴

ارزيابي رفتار انبساط شعاعي استوانه جدار ضخيم تحت بارگذاري انفجاري داخلي به همراه تحليل عددي

نویسندگان: سيد مسعود باقري, جمال زماني اشني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۵۱
تا صفحه: ۲۵۹

سال: ۱۳۹۴

ارائه مدلي جهت بررسي رفتار انبساط استوانه جدار ضخيم تحت بارگذاري انفجاري داخلي

نویسندگان: سيد مسعود باقري, جمال زماني اشني
عنوان مجله: مواد پر انرژي
از صفحه: ۳
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۴

Introduce a new model for expansion behavior of thick-walled cylinder under internal dynamic loading based on theoretical analysis

نویسندگان: سيد مسعود باقري, جمال زماني اشني
عنوان مجله: MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK
از صفحه: ۷۴۷
تا صفحه: ۷۵۷

سال: ۱۳۹۴

مطالعه عددي تاثير پارامترهاي هندسي تيوب شوك مخروطي انفجار زير آب، بر عملكرد و بيشينه ي فشار توليدي به منظور ارائه رابطه جرم

نویسندگان: مهران حشمتي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۳۲۱
تا صفحه: ۳۲۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dynamic expansion modeling of thick-walled cylinder under internal high strain rate loading

نویسندگان: سيد مسعود باقري, جمال زماني اشني, Mohamad Hossein Ghezelayagh
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۳۹۴

Modeling of dynamic expansion of thick-walled cylinder under high strain rate loading with strain rate sensitivity analysis

نویسندگان: سيد مسعود باقري, جمال زماني اشني, J. A. Vitoria
عنوان مجله: MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK
از صفحه: ۱۱۴۹
تا صفحه: ۱۱۵۹

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

The effect of heat developed during high strain rate deformation on the constitutive modeling of amorphous polymers

نویسندگان: Keivan H. Safari, جمال زماني اشني, Rui M. Guedes, Fernando J. Ferreira
عنوان مجله: MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS
از صفحه: ۱۱۳۲
تا صفحه: ۱۱۴۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Physical constitutive equations for plastic deformation of FCC metals subjected to high strain rate loading

نویسندگان: E. Etemadi, جمال زماني اشني, M. Jafarzadeh
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

The Effect of the Relief Wave on the Uniformity of an Air Blast Load

نویسندگان: ابوالفضل شجاع صنوبري, غلامحسين ادبي فيروز جائي, مسعود احمدنيا فيض آبادي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: PROPELLANTS EXPLOSIVES PYROTECHNICS
از صفحه: ۵۷۴
تا صفحه: ۵۷۹

سال: ۱۳۹۳

بررسي انواع روش هاي شبيه سازي عددي ورق هاي مربعي ايزوتروپ كاملا گيردار و مقايسه آن با نتايج تجربي تحت بارگذاري انفجاري

نویسندگان: وحيد موسي بيكي ده آبادي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۳۱۵
تا صفحه: ۳۲۲

سال: ۱۳۹۳

بررسي ت ثير امپدانس و ضخامت لايه هاي متفاوت بر خيز لايه هدف در سيستم هاي زرهي لايه بندي شده تحت بارگذاري انفجاري با استفاده از روش تحليل عددي

نویسندگان: علي اصلاني, جمال زماني اشني
عنوان مجله: علوم و فناوري كامپوزيت
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

ارائه مدل نيمه تجربي مقدار ماده منفجره بحراني و حد شكل پذيري براي سازه ي استوانه اي متصل به مخروط ناقص به روش مقياس بندي

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمد حسين بنويدي, محمد حلاجي ثاني
عنوان مجله: Journal of Energetic Materials
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۷۳

سال: ۱۳۹۳

طراحي و ساخت سنسورهاي فشار ديناميكي با استفاده از فيلم هاي ضخيم پيزوسراميك

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمدهادي همتي, محمود بيدخوري
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۶۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Analytical Investigation of Elastic Thin-Walled Cylinder and Truncated Cone Shell Intersection Under Internal Pressure

نویسندگان: جمال زماني اشني, بهنام سلطاني, مهدي آقايي
عنوان مجله: JOURNAL OF PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME
از صفحه: ۵۱۲۰۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

An experimental comparison on dimensional accuracy of wax patterns of gas turbine blades produced by rapid tooling

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمدهادي همتي, رضا مرسلوئي
عنوان مجله: ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING
از صفحه: ۷۲۸۹
تا صفحه: ۷۲۹۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Constitutive modeling of polycarbonate during high strain rate deformation

نویسندگان: كيوان حسيني صفري, جمال زماني اشني, F.J Ferreira2, R. M Guedes
عنوان مجله: POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE
از صفحه: ۷۵۲
تا صفحه: ۷۶۱

سال: ۱۳۹۲

تحليل استاتيك-پلاستيك پوسته مركب استوانه اي-مخروطي تحت اثر فشار داخلي

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمود مبين, مهدي آقايي, محمد حسين بنويدي
عنوان مجله: شريف
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

اثر ساختار، چگالي و ارتفاع بر روي خواص مكانيكي فوم فلزي سلول بسته

نویسندگان: جمال زماني اشني, احسان ياوري, ميثم غياثوند
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

طراحي روشي تجربي براي اندازه گيري تنش جريان در فلزات FCC در نرخ كرنشهاي بالا

نویسندگان: جمال زماني اشني, الساندرو فرانچسكني, احسان اعتمادي, محمدوهاب موسوي
عنوان مجله: مواد پر انرژي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Experimental and Numerical Investigation of Composite Conical Shells Stability Subjected to Dynamic Loading

نویسندگان: سينا جليلي, جمال زماني اشني, محمد شرعيات, نيما جليلي, محمد علي اژدري, مسعود جعفري
عنوان مجله: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
از صفحه: ۵۵۵
تا صفحه: ۵۶۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

High strain rate and plastic deformation response of FCC Metals by finite element method

نویسندگان: احسان اعتمادي, جمال زماني اشني, محمدوهاب موسوي
عنوان مجله: Advances in Mechanical Engineering
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

ارائه مدلي تئوري براي بررسي پاسخ آلياژ آلومينيوم 6061 در اثر بارگذاري در نرخ كرنشهاي بالا

نویسندگان: جمال زماني اشني, احسان اعتمادي, مرتضي جعفر زاده
عنوان مجله: فني و مهندسي مدرس
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

بررسي عددي شكل گيري انعكاس ماخ در شكل دهي انفجاري آزاد پوسته هاي استوانه اي بسته

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمدوهاب موسوي, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: فني و مهندسي مدرس
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: كانادا / Canada

A new set-up to investigate plastic deformation of OFHC copper in high strain rate loading

نویسندگان: احسان اعتمادي, جمال زماني اشني, Alessandro Francesconi , محمدوهاب موسوي, Cinzia Giacomuzzo
عنوان مجله: Modern Applied Science
از صفحه: ۹۴
تا صفحه: ۱۰۶

سال: ۱۳۹۲

بررسي تجربي اثر نرخ كرنش بر تغيير شكل و شكست پوسته هاي جدار نازك فلزي تحت بارگذاري انفجاري

نویسندگان: جمال زماني اشني, امين ضميري, احسان ياوري
عنوان مجله: دانش و فناوري هوافضا
از صفحه: ۳۸
تا صفحه: ۴۵

سال: ۱۳۹۲

بررسي تجربي رفتار حساس به نرخ كرنش پوسته هاي استوانه اي ساخته شده از آلياژآلومينيومي 6063 تحت بارگذاري فشاري داخلي

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمود مبين, علي مظفري
عنوان مجله: مواد پر انرژي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

تاثير افزودني هاي مختلف بر خواص مكانيكي، حرارتي و فداشونگي كامپوزيت هاي كربن/ فنوليك

نویسندگان: جمال زماني اشني, وحيد موسي بيكي ده آبادي, اميد علي صالحي
عنوان مجله: شريف
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

اثر روش ساخت كامپوزيت هاي كربن/فنولي بر مقاومت فدا شوندگي آنها

نویسندگان: جمال زماني اشني, وحيد موسي بيكي ده آبادي
عنوان مجله: علوم و تكنولوژي پليمر
از صفحه: ۲۴۳
تا صفحه: ۲۵۶

سال: ۱۳۹۲

آناليز دقت ابعادي الگوهاي مومي توليد شده به روش ابزار سازي سريع در فرآيند ريخته گري دقيق پره هاي توربين

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمدهادي همتي, رضا مرسلوئي
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

مقايسه انقباض بوجود آمده در قطعات پلاستيكي تزريق شده در قالب هايي از جنس آلياژ هاي با دماي ذوب پايين و رزين اپوكسي

نویسندگان: جمال زماني اشني, رضا گودرزي
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۲

ارائه مدل نيمه تجربي براي تغيير شكل پوسته هاي آلومينيومي با سر مخروطي شكل تحت بارگذاري انفجاري

نویسندگان: جمال زماني اشني, امين ضميري, علي مظفري, عاطفه عبدلي
عنوان مجله: مواد پر انرژي
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

The analytical solution of the buckling of composite truncated conical shells under combined external pressure and axial compression

نویسندگان: محمدعلي بوربوراژدري, سينا جليلي, مسعود جعفري, جمال زماني اشني, محمد شرعيات
عنوان مجله: Journal of Mechanical Science and Technology
از صفحه: ۲۷۸۳
تا صفحه: ۲۷۹۱

سال: ۱۳۹۱

بررسي توزيع فاز جامد در فوم فلزي ساخته شده به روش ريخته گري

نویسندگان: محمد دياني, جمال زماني اشني, سيدمحمدحسين سيادتي, ميثم غياثوند
عنوان مجله: مهندسي مكانيك اميركبير
از صفحه: ۱۱۳
تا صفحه: ۱۱۹

سال: ۱۳۹۰

Theoretical experimental and numerical investigation on the behaviour of tubular shells under internal blast loading

نویسندگان: وحيد هادوي, جمال زماني اشني, محمد حسين بنويدي
عنوان مجله: Journal of Mechanical Engineering Science
از صفحه: ۱۶۸۳
تا صفحه: ۱۶۹۲

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

آناليز تجربي سازه هاي جاذب انرژي با سطح مقطع دايره اي و مقايسه آن با سازه هاي مربعي و بتني تحت بارگذاري محوري شبه استاتيكي و ديناميكي (تا مرحله انفجار)

نویسندگان: جمال زماني اشني, ابوالفضل درويزه, مجيد سليماني چاهستاني, محمدعلي ادبي فيروزجائي
عنوان مجله: ISME Journal
از صفحه: ۳۹
تا صفحه: ۶۳

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي عملي پارامترهاي فرآيند در تفجوشي ليزر مخلوط پودر آهن و مس

نویسندگان: اميد ميرمحمدصادقي, جمال زماني اشني, سيد علي فاطمي
عنوان مجله: فصلنامه فرآيندهاي نوين ساخت و توليد Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۶۹

سال: ۰

بررسي انواع روش هاي شبيه سازي عددي ورق هاي مربعي ايزوتروپ كاملا گير دار و مقايسه آن با نتايج تجربي تحت بارگذاري انفجاري

نویسندگان: وحيد موسي بيكي ده آبادي, جمال زماني اشني
عنوان مجله: فني و مهندسي مدرس
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰