مشخصات فردی

نام: جمال

نام خانوادگی: زمانی اشنی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: zamani@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۲۳۶

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/JamalZamani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-ساخت وتولید

گرایش: ساخت و تولید

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک